Podsumowanie projektu - Otwarci na siebie

31 października 2022 przez
Otwarty Parasol

Zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt!

Kilka tygodni temu napisaliśmy projekt "Otwarci na siebie". Otrzymaliśmy dotację w ramach programu regrantingowego „Działamy razem” realizowanego przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundację Dialog ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Projekt opiera się na otwartości, tolerancji, wielokulturowości i szacunku wobec innych osób. Ta tematyka jest dla naszego Stowarzyszenia niezwykle istotna, gdyż dostrzegamy wiele problemów i trudności, z którymi każdego dnia mierzą się młodzi ludzie. Wychodzimy naprzeciw nim i dlatego powstała cała ta inicjatywa. Chcemy, aby młodzi byli otwarci sercem oraz akceptowali i szanowali siebie nawzajem.

Zrealizowalismy kilka warsztatów dla dzieci i młodzieży. Dotyczyły one między innymi kwestii tolerancji, akceptacji, przełamywania uprzedzeń i stereotypów oraz kształtowania postaw antydyskryminacyjnych, poprawienia komunikacji między młodymi osobami i pokazania, że każdy w środku jest taki sam.

Młodzi mieli okazję lepiej się poznać. Zapewniliśmy im przestrzeń do rozmowy i pokazania jak się czują w nieraz trudnych dla nich sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień w środowisku rówieśniczym. Dzięki temu wszyscy mogli lepiej się zrozumieć, przemyśleć pewne zachowania i podejść empatycznie do siebie nawzajem. Podczas warsztatów znalazło się również miejsce na integracyjne zabawy, które wymagały współpracy w grupach.

Zorganizowaliśmy także zajęcia plastyczne, podczas których młodzi mogli poruszyć ważne tematy w artystyczny sposób. Była to też świetna okazja do współpracy i podjęcia wspólnej aktywności społecznej. Podczas zajęć powstały prace dotyczące otwartości, równości, wielokulturowości, tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.

Na zakończenie naszego projektu zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny. Podróż odbyła się do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, w którym młodzież poznała tradycyjną sztukę, zwyczaje i obrzędowości ludowe. Podczas wyjazdu nie brakowało atrakcji, odbyły się integracyjne gry i zabawy, a także wspólne ognisko.

Udostępnij ten artykuł