Światowy Dzień Praw Osób Starszych

15 czerwca 2022 przez
Otwarty Parasol

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

👩🏻‍🦳 Każdy człowiek, bez względu na wiek, powinien być traktowany z szacunkiem.
👨🏼‍🦳 Pamiętajmy o starszych osobach nie tylko jeden dzień w roku.
👵🏾 Codziennie powinniśmy dbać o to, żeby osoby starsze mogły godnie i szczęśliwie żyć.
🧓🏼 Okazujmy im zainteresowanie i troskę oraz traktujmy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
🧑‍🦳 Walczmy z wykluczeniem osób starszych!

Światowy Dzień Praw Osób Starszych został ustanowiony w 2006 roku
z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych i Światowej Organizacji Zdrowia w celu zwrócenia uwagi na powszechny problem łamania praw osób starszych.

Czy znasz wszystkie prawa osób starszych?

Przekonaj się:
👨🏿‍🦳 Prawo do zabezpieczenia społecznego i pomoc społeczna.
👩🏽‍🦳 Prawo do opieki zdrowotnej.
👴 Prawo do bycia godnie traktowanym (prawo zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania).
👵🏻 Prawo do poszanowania życia rodzinnego.
👴🏾 Obowiązek alimentacyjny.
🧓🏻 Prawo do poszanowania życia prywatnego.
🧑‍🦳 Prawo i zdolność do stanowienia o sobie.

Wszystkie prawa zostały szczegółowo opisane w poradniku “Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych” opracowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udostępnij ten artykuł