Styczeń 2022

STY

01

Światowy Dzień Pokoju

STY

Dzień Babci

STY

Dzień Dziadka

STY

Dzień bez opakowań foliowych

STY

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Luty

LUT

01

Dzień Bezpiecznego Internetu

LUT

Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych

LUT

Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

LUT

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy

LUT

Walentynki

LUT

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

LUT

Dzień sprzeciwu wobec reżimu kolonialnnego

LUT

Światowy Dzień Organizacji Społecznych

Marzec

MAR

Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym

MAR

Europejski Dzień Równych Płac

MAR

Dzień Kobiet,

Dzień Praw Kobiet

MAR

Międzynarodowy dzień szczęścia

MAR

Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar

MAR

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami

Kwiecień

KWI

Dzień Zwierząt Bezdomnych

KWI

Światowy Dzień Zdrowia

KWI

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy

KWI

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

KWI

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

KWI

Światowy Dzień Ziemi

KWI

Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

KWI

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

KWI

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

KWI

Dzień Pamięci o Wszystkich Ofiarach Wojen Chemicznych

KWI

Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

Maj

MAJ

Europejski Dzień Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych

MAJ

Międzynarodowy Dzień Rodzin

MAJ

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii


MAJ

Dzień Dobrych Uczynków

MAJ

Dzień Różnorodności Kulturowej

MAJ

Dzień Praw Zwierząt

MAJ

Europejski Dzień Parków Narodowych

MAJ

Dzień Matki

Czerwiec

CZE

Dzień Dziecka

CZE

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

CZE

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

CZE

Dzień Cyrku bez Zwierząt

CZE

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

CZE

Międzynarodowy Dzień Świadomości Albinizmu

CZE

Dzień Dziecka Afrykańskiego

CZE

Światowy Dzień Uchodźcy

CZE

Dzień Ojca

CZE

Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Lipiec

LIP

Światowy Dzień Ludności

LIP

Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemów Namorzynowych

Sierpień

SIE

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie

SIE

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

SIE

Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu

SIE

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

Wrzesień

WRZ

Europejski Dzień Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych

WRZ

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

WRZ

Międzynarodowy Dzień Pokoju

WRZ

Europejski Dzień bez Samochodu

Październik

PAŹ

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

PAŹ

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

PAŹ

Światowy Dzień Zwierząt

PAŹ

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

PAŹ

Światowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

PAŹ

Światowy Dzień Głodu, Światowy Dzień Żywności

PAŹ

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Listopad

LIS

Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen 

LIS

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

LIS

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

LIS

Dzień Czystego Powietrza

LIS

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

LIS

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

LIS

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

LIS

Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Grudzień

GRU

Światowy Dzień Walki z AIDS

GRU

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

GRU

Światowy Dzień Niepełnosprawnych

GRU

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

GRU

Światowy Dzień Praw Człowieka

GRU

Międzynarodowy Dzień Migrantów