75h+ wsparcia

Łącznie oferujemy tyle godzin bezpłatnego wsparcia psychologicznego

150+ osób

Do tej pory łącznie tyle osób
skorzystało z naszych działań

Ꝏ+ nadziei

Działamy by tworzyć lepsze 
i bardziej przyjazne jutro


75h+ wsparcia

Łącznie oferujemy tyle godzin bezpłatnego wsparcia
psychologicznego

150+ osób

Do tej pory łącznie tyle osób
skorzystało z naszych działań

Ꝏ+ nadziei

Działamy by tworzyć lepsze 
i bardziej przyjazne jutroAktualności


Aktualności

Dzień Widoczności Osób Transpłciowych

31 marca 2023

Bezpieczne Miejsce


29 marca 2023

Bezpieczne Miejsce


31 marca 2023