Aktywni Obywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Projekt zrealizowaliśmy dzięki finansowaniu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, miał na celu wsparcie osób LGBTQ+, stworzenie bezpiecznej przestrzeni w Białymstoku dla tej społeczności, zapewnienie wsparcia psychologicznego, organizowanie wydarzeń i inicjatyw lokalnych oraz działań antydyskryminacyjnych. Dodatkowo, projekt koncentrował się na rozwoju zasobów organizacji, przeprowadzeniu szkoleń oraz ogólnym rozwoju Stowarzyszenia Otwarty Parasol.

Projekt zrealizowaliśmy dzięki finansowaniu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, miał na celu wsparcie osób LGBTQ+, stworzenie bezpiecznej przestrzeni w Białymstoku dla tej społeczności, zapewnienie wsparcia psychologicznego, organizowanie wydarzeń i inicjatyw lokalnych oraz działań antydyskryminacyjnych. Dodatkowo, projekt koncentrował się na rozwoju zasobów organizacji, przeprowadzeniu szkoleń oraz ogólnym rozwoju Stowarzyszenia Otwarty Parasol.

Bezpieczne Miejsce


Bezpieczne Miejsce to jedna z najważniejszych inicjatyw zrealizowanych w ramach naszego projektu. Celem było stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla osób LGBTQ+, w której można swobodnie wyrażać siebie, nawiązywać relacje i rozwijać swoją samoakceptację bez obawy przed dyskryminacją. Bezpieczne Miejsce funkcjonuje jako stała przestrzeń, w której odbywają się różnorodne zajęcia i warsztaty tematyczne. Jest to miejsce otwarte i dostępne dla osób LGBTQ+ oraz osób wspierających, zapewniające możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań. Regularnie organizowane spotkania obejmowały różnorodne tematy, takie jak rozwój osobisty, zdrowie psychiczne, radzenie sobie ze stresem, kreatywność i wiele innych. Inicjatywa ta miała na celu budowanie społeczności poprzez tworzenie możliwości nawiązywania nowych znajomości i budowania pozytywnych relacji. Bezpieczne Miejsce stało się ważnym punktem na mapie społeczności LGBTQ+ w Białymstoku. Poprzez stworzenie takiej przestrzeni przyczyniliśmy się do budowania bardziej otwartego i akceptującego społeczeństwa.

Bezpieczne Miejsce


Bezpieczne Miejsce to jedna z najważniejszych inicjatyw zrealizowanych w ramach naszego projektu. Celem było stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla osób LGBTQ+, w której można swobodnie wyrażać siebie, nawiązywać relacje i rozwijać swoją samoakceptację bez obawy przed dyskryminacją. Bezpieczne Miejsce funkcjonuje jako stała przestrzeń, w której odbywają się różnorodne zajęcia i warsztaty tematyczne. Jest to miejsce otwarte i dostępne dla osób LGBTQ+ oraz osób wspierających, zapewniające możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań. Regularnie organizowane spotkania obejmowały różnorodne tematy, takie jak rozwój osobisty, zdrowie psychiczne, radzenie sobie ze stresem, kreatywność i wiele innych. Inicjatywa ta miała na celu budowanie społeczności poprzez tworzenie możliwości nawiązywania nowych znajomości i budowania pozytywnych relacji. Bezpieczne Miejsce stało się ważnym punktem na mapie społeczności LGBTQ+ w Białymstoku. Poprzez stworzenie takiej przestrzeni przyczyniliśmy się do budowania bardziej otwartego i akceptującego społeczeństwa.

Wsparcie Psychologiczne


Wsparcie psychologiczne było kluczowym elementem naszego projektu. Grupy wsparcia były miejscem, gdzie uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i wyzwaniami, z którymi borykają się na co dzień. Umożliwiało to budowanie wzajemnego zrozumienia i wsparcia w atmosferze zaufania i akceptacji. Spotkania miały na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawę samoakceptacji oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Indywidualne konsultacje psychologiczne oferowały bardziej spersonalizowaną pomoc, dostosowaną do specyficznych potrzeb i sytuacji każdego uczestnika. Były one skierowane do osób doświadczających trudności związanych z orientacją seksualną, tożsamością płciową oraz innymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Konsultacje te umożliwiały głębsze zrozumienie własnych emocji, rozwijanie zdolności radzenia sobie z trudnościami oraz pracę nad osobistym rozwojem. Spotkania odbywały się regularnie i były dostosowane do potrzeb uczestników. Poprzez zapewnienie bezpłatnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej, udało nam się znacząco wpłynąć na poprawę zdolności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi wśród uczestników.


Wsparcie Psychologiczne


Wsparcie psychologiczne było kluczowym elementem naszego projektu. Grupy wsparcia były miejscem, gdzie uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i wyzwaniami, z którymi borykają się na co dzień. Umożliwiało to budowanie wzajemnego zrozumienia i wsparcia w atmosferze zaufania i akceptacji. Spotkania miały na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawę samoakceptacji oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Indywidualne konsultacje psychologiczne oferowały bardziej spersonalizowaną pomoc, dostosowaną do specyficznych potrzeb i sytuacji każdego uczestnika. Były one skierowane do osób doświadczających trudności związanych z orientacją seksualną, tożsamością płciową oraz innymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Konsultacje te umożliwiały głębsze zrozumienie własnych emocji, rozwijanie zdolności radzenia sobie z trudnościami oraz pracę nad osobistym rozwojem. Spotkania odbywały się regularnie i były dostosowane do potrzeb uczestników. Poprzez zapewnienie bezpłatnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej, udało nam się znacząco wpłynąć na poprawę zdolności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi wśród uczestników.

Inicjatywy


Twarze Bez Dyskryminacji


W ramach projektu zorganizowaliśmy różnorodne inicjatywy, które miały na celu promowanie równouprawnienia i tolerancji. Jedną z takich akcji była kampania „Twarze bez dyskryminacji”. Celem tej kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat dyskryminacji, której doświadczają osoby LGBT+, oraz promowanie akceptacji i tolerancji wobec różnorodności. Kampania „Twarze bez dyskryminacji” polegała na przedstawieniu historii osób, które doświadczyły dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową. Te historie były prezentowane zarówno anonimowo, jak i z pełnym ujawnieniem tożsamości, w zależności od preferencji uczestników. Historie były publikowane na naszych profilach w mediach społecznościowych, takich jak Instagram i Facebook, oraz na stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby poznać historie uczestników. 


Nie Jestem Obojętny


Zrealizowaliśmy akcję „Nie jestem obojętny”, której celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat dyskryminacji, promowanie postaw tolerancji i akceptacji oraz zaangażowanie młodzieży i dorosłych w działania na rzecz równości. Były to warsztaty skierowane głównie do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli, które pomagały lepiej zrozumieć czym jest dyskryminacja, jak rozpoznawać jej przejawy, jakie są jej formy oraz jakie strategie i działania mogą podjąć, aby wspierać osoby doświadczające wykluczenia. Zajęcia obejmowały również tematy związane z tworzeniem kampanii społecznych promujących równość i przeciwdziałających dyskryminacji. Warsztaty antydyskryminacyjne odegrały kluczową rolę w budowaniu bardziej świadomego i otwartego społeczeństwa. Dzięki nim młodzież i nauczyciele zyskali wiedzę, która pozwala im skuteczniej przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać różnorodność w swoich środowiskach.


Queerowa Biblioteka


Inicjatywą zrealizowaną w ramach projektu było również stworzenie Queerowej Biblioteki. Celem tego działania było zapewnienie społeczności LGBTQ+ oraz osobom sojuszniczym dostępu do literatury i materiałów edukacyjnych, które wspierają samorozwój oraz lepsze zrozumienie różnorodności. Biblioteka jest zaopatrzona w pozycje dotyczące różnych aspektów tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, psychologii, rozwoju osobistego oraz historii i kultury LGBTQ+. W jej zasobach znalazły się również publikacje poświęcone zdrowiu psychicznemu.


Inicjatywy


Twarze Bez Dyskryminacji


W ramach projektu zorganizowaliśmy różnorodne inicjatywy, które miały na celu promowanie równouprawnienia i tolerancji. Jedną z takich akcji była kampania „Twarze bez dyskryminacji”. Celem tej kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat dyskryminacji, której doświadczają osoby LGBT+, oraz promowanie akceptacji i tolerancji wobec różnorodności. Kampania „Twarze bez dyskryminacji” polegała na przedstawieniu historii osób, które doświadczyły dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową. Te historie były prezentowane zarówno anonimowo, jak i z pełnym ujawnieniem tożsamości, w zależności od preferencji uczestników. Historie były publikowane na naszych profilach w mediach społecznościowych, takich jak Instagram i Facebook, oraz na stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby poznać historie uczestników. Nie Jestem Obojętny


Zrealizowaliśmy akcję „Nie jestem obojętny”, której celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat dyskryminacji, promowanie postaw tolerancji i akceptacji oraz zaangażowanie młodzieży i dorosłych w działania na rzecz równości. Były to warsztaty skierowane głównie do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli, które pomagały lepiej zrozumieć czym jest dyskryminacja, jak rozpoznawać jej przejawy, jakie są jej formy oraz jakie strategie i działania mogą podjąć, aby wspierać osoby doświadczające wykluczenia. Zajęcia obejmowały również tematy związane z tworzeniem kampanii społecznych promujących równość i przeciwdziałających dyskryminacji. Warsztaty antydyskryminacyjne odegrały kluczową rolę w budowaniu bardziej świadomego i otwartego społeczeństwa. Dzięki nim młodzież i nauczyciele zyskali wiedzę, która pozwala im skuteczniej przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać różnorodność w swoich środowiskach.Queerowa Biblioteka


Inicjatywą zrealizowaną w ramach projektu było również stworzenie Queerowej Biblioteki. Celem tego działania było zapewnienie społeczności LGBTQ+ oraz osobom sojuszniczym dostępu do literatury i materiałów edukacyjnych, które wspierają samorozwój oraz lepsze zrozumienie różnorodności. Biblioteka jest zaopatrzona w pozycje dotyczące różnych aspektów tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, psychologii, rozwoju osobistego oraz historii i kultury LGBTQ+. W jej zasobach znalazły się również publikacje poświęcone zdrowiu psychicznemu.

Rozwój Stowarzyszenia


W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg działań mających na celu rozwój Stowarzyszenia oraz wzmocnienie jego zespołu. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń, które miały na celu rozwój kompetencji naszego zespołu. Tematyka szkoleń obejmowała rozwój osobisty, tworzenie kampanii społecznych, warsztaty terapeutyczne, planowanie działań projektowych, komunikację w zespole, terapię zachowania, deeskalację konfliktów, oraz rozwój członków organizacji. Szkolenia te były dostosowane do zgłaszanych potrzeb i przyczyniły się do podniesienia umiejętności naszych członków oraz poprawy skuteczności pracy organizacji. Dodatkowo, skorzystaliśmy z sesji tutoringowych i coachingowych prowadzonych przez doświadczonych ekspertów. Spotkania dostarczyły nam cennych wskazówek dotyczących zarządzania zespołem, motywowania wolontariuszy, planowania działań i budowania wizerunku organizacji oraz pomogły nam lepiej zrozumieć, jak efektywnie zarządzać organizacją i współpracować z innymi podmiotami. Rozwój kompetencji członków zespołu i wprowadzenie nowych struktur organizacyjnych przyczyniły się do poprawy jakości naszej pracy.


Rozwój Stowarzyszenia


W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg działań mających na celu rozwój Stowarzyszenia oraz wzmocnienie jego zespołu. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń, które miały na celu rozwój kompetencji naszego zespołu. Tematyka szkoleń obejmowała rozwój osobisty, tworzenie kampanii społecznych, warsztaty terapeutyczne, planowanie działań projektowych, komunikację w zespole, terapię zachowania, deeskalację konfliktów, oraz rozwój członków organizacji. Szkolenia te były dostosowane do zgłaszanych potrzeb i przyczyniły się do podniesienia umiejętności naszych członków oraz poprawy skuteczności pracy organizacji. Dodatkowo, skorzystaliśmy z sesji tutoringowych i coachingowych prowadzonych przez doświadczonych ekspertów. Spotkania dostarczyły nam cennych wskazówek dotyczących zarządzania zespołem, motywowania wolontariuszy, planowania działań i budowania wizerunku organizacji oraz pomogły nam lepiej zrozumieć, jak efektywnie zarządzać organizacją i współpracować z innymi podmiotami. Rozwój kompetencji członków zespołu i wprowadzenie nowych struktur organizacyjnych przyczyniły się do poprawy jakości naszej pracy.