Otwarci na Siebie

Jakiś czas temu napisaliśmy projekt "Otwarci na Siebie". Mogliśmy go zrealizować dzięki otrzymaniu dotacji w ramach programu regrantingowego „Działamy razem” realizowanego przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundację Dialog ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. Zobacz co robiliśmy w ramach tego projektu.

Przede wszystkim otwartość i szacunek wobec drugiego człowieka - czyli jak zrodził się pomysł na projekt

​Projekt opiera się na otwartościtolerancjiwielokulturowości szacunku wobec innych osób. Ta tematyka jest dla naszego Stowarzyszenia niezwykle istotna, gdyż dostrzegamy wiele problemów i trudności, z którymi każdego dnia mierzą się młodzi ludzie. Wychodzimy naprzeciw nim i dlatego powstała cała ta inicjatywa. Chcemy, aby młodzi byli otwarci sercem oraz akceptowali i szanowali siebie nawzajem.


Warsztaty

Zrealizowaliśmy kilka warsztatów dla dzieci i młodzieży. Dotyczyły one między innymi kwestii tolerancjiakceptacjiprzełamywania uprzedzeń i stereotypów oraz kształtowania postaw antydyskryminacyjnych, a także poprawienia komunikacji między młodymi osobami i pokazania, że w środku każdy jest taki sam.

Młodzi mieli okazję lepiej się poznać. Zapewniliśmy im przestrzeń do rozmowy i pokazania jak się czują w nieraz trudnych dla nich sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień w środowisku rówieśniczym. Dzięki temu wszyscy mogli się lepiej zrozumieć i podejść empatycznie do siebie nawzajem. Podczas warsztatów znalazło się również miejsce na integracyjne zabawy, które wymagały współpracy w grupach.Zajęcia plastyczne

Zorganizowaliśmy także zajęcia plastyczne, podczas których młodzi mogli poruszyć ważne tematy w artystyczny sposób.

Była to też świetna okazja do współpracy i podjęcia wspólnej aktywności społecznej

Podczas zajęć powstały prace dotyczące otwartościrównościwielokulturowościtolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.


Wyjazd integracyjny

Na zakończenie naszego projektu zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny

Podróż odbyła się do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, w którym młodzi poznali tradycyjną sztukę, zwyczaje i obrzędowości ludowe.

Podczas wyjazdu nie brakowało atrakcji, odbyły się integracyjne gry i zabawy, a także wspólne ognisko