Czego dotyczy?


Polityka dotyczy strony internetowej (zwanej dalej Stroną) prowadzonej pod adresem: www.otwartyparasol.org


Polityka odnosi się do wykorzystywania przez Administratora: 


Kogo dotyczy?

Polityka dotyczy wszystkich osób fizycznych (Użytkowników) korzystających ze Strony.


Administrator

Podmiotem, który decyduje o tym po co i w jaki sposób są przetwarzane dane Użytkowników jest Stowarzyszenie Otwarty Parasol z siedzibą w Białymstoku,

adres: ul. Komandorska 8,

15-587 Białystok,

wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem:

KRS: 0000963693 ,

NIP: 9662161818 .

Możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@otwartyparasol.org


Jak Administrator zbiera dane osobowe?

Administrator zbiera dane osobowe poprzez:

 

Z jakich danych osobowych korzysta Administrator?

Administrator korzysta z danych osobowych podanych przez Użytkowników. Należą do nich wszystkie lub niektóre rodzaje wymienionych poniżej danych: 


Z czyich danych osobowych korzysta Administrator?

Administrator przetwarza dane osób, które:


Cele

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

Kto ma dostęp do danych?

Dane dostępne są dla:

 

Podstawy prawne

Administrator przetwarza dane na podstawie:

 

Dobrowolność

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu, otrzymywanie biuletynu lub podobnej komunikacji, korzystanie z pomocy prawnej lub psychologicznej, podpisanie petycji lub innego dokumentu, wzięcie udziału w rekrutacji, zawarcie umowy z Administratorem.

W wypadkach wskazanych w przepisach prawa (w szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub prawa podatkowego) podanie danych jest obowiązkowe.


Do kiedy dane są przetwarzane?

Administrator przetwarza dane tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce. Dane są przetwarzane na podstawie: 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 

Profilowanie

Administrator nie prowadzi profilowania.


Transfery poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator korzysta z poczty elektronicznej dostarczanej przez Google. W przypadku przekazania Administratorowi danych za pomocą poczty elektronicznej, w zależności od sytuacji, może dojść do przekazania danych na serwery poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Do przekazania dochodzi na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.


Techniki marketingowe

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na Stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na Stronie. Może to powodować wrażenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem działań remarketingowych jest włączona obsługa plików cookie.

Administrator korzysta z piksela Facebooka. Jest to technologia powodująca, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że zarejestrowana w nim osoba korzysta ze Strony. W tym wypadku Facebook bazuje na danych, których sam jest administratorem. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików Cookie.


Pliki Cookies

Administrator korzysta z plików Cookies (Ciasteczek) opisanych na początku Polityki.

Administrator umieszcza pliki Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz ma dostęp do ich treści. Pliki Cookies są wykorzystywane dla realizacji celów opisanych powyżej w części pt. Techniki marketingowe. Pliki Cookies wykorzystywane przez Stronę są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas w nich wskazany lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Wyszukiwarki umożliwiają również usunięcie lub automatyczne blokowanie plików Cookies. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies lub chce je zablokować, może użyć ustawień swojej wyszukiwarki. Pod spodem znajdują się linki do instrukcji z najpopularniejszych wyszukiwarek:


Urządzenia mobilne:


Pliki Cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Administratorem, tj. Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).